Điều lệ hoạt động

HHS: ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NGÀY 07.04.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết xem file kèm theo. Trân trọng./. TẢI ...
(Cập nhật: 07/04/2023)

HHS: ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NGÀY 12.04.2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.Chi tiết xem file kèm theo. Trân trọng./. TẢI ...
(Cập nhật: 12/04/2022)

HHS: ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SỬA ĐỔI LẦN THỨ 15

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin công bố điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi bổ sung lần thứ 15 của Công ty. Chi tiết xem file đính kèm. Trân trọng. TẢI VĂN ...
(Cập nhật: 23/10/2021)

HHS: ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 16

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ  Hoàng Huy (HHS) xin công bố Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 16 (thay đổi vốn điều lệ) của Công ty. Chi tiết xem file đính kèm. Trân trọng./. TẢI ...
(Cập nhật: 30/12/2021)

HHS: ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 14

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin công bố điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi bổ sung lần thứ 14. Điều lệ được phê duyệt thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm ...
(Cập nhật: 07/03/2020)

Copyright © 2023 - All Rights Reserved

Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Tỉnh thành : *
Email
Mẫu xe đang quan tâm:
Xe đầu kéo D320 New  
Xe tải thùng  
Xe ben  
Xe trộn bê tông  
Xe khác  
Nhu cầu đóng thùng :
Mui bạt  
Thùng kín Container  
Thùng kín Pallet  
Thùng kín Inox  
Ben  
Bồn trộn  
Khác  
×