Đại hội cổ đông

HHS: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và các tài liệu kèm theo. Chi ...
(Cập nhật: 07/04/2023)

HHS: THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty. Chi tiết xem tại file kèm theo. Trân trọng./. TẢI ...
(Cập nhật: 16/03/2023)

HHS: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồngc cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.Chi tiết xem file kèm theo. Trân ...
(Cập nhật: 12/04/2022)

HHS: THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty. Chi tiết xem tại file kèm theo. Trân trọng./. TẢI VĂN ...
(Cập nhật: 16/03/2022)

HHS: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CĐ BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Chi tiết xem ...
(Cập nhật: 23/10/2021)

HHS: TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. Chi tiết xem tại file ...
(Cập nhật: 05/10/2021)

HHS: BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin kính gửi tới Quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết xem file đính kèm.  Trân ...
(Cập nhật: 27/03/2021)

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) gửi tới Quý cổ đông thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết trong files đính kèm. Trân trọng. TẢI ...
(Cập nhật: 05/03/2021)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HDQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên ...
(Cập nhật: 02/02/2021)

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin kính gửi tới Quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm.  Trân ...
(Cập nhật: 07/03/2020)

Copyright © 2023 - All Rights Reserved

Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Tỉnh thành : *
Email
Mẫu xe đang quan tâm:
Xe đầu kéo D320 New  
Xe tải thùng  
Xe ben  
Xe trộn bê tông  
Xe khác  
Nhu cầu đóng thùng :
Mui bạt  
Thùng kín Container  
Thùng kín Pallet  
Thùng kín Inox  
Ben  
Bồn trộn  
Khác  
×