Công bố thông tin

HHS: CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY NGÀY 07.04.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về các quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết xem file kèm theo. Trân trọng./. TẢI VĂN ...
(Cập nhật: 07/04/2023)

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 12/01/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Chi tiết xem ...
(Cập nhật: 12/01/2023)

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư ...
(Cập nhật: 25/07/2022)

HHS: CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

HHS: CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 Cập nhật: 12/04/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về việc ký kết ...
(Cập nhật: 12/04/2022)

HHS: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 14

HHS: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 14 Cập nhật: Ngày 19/1/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp ...
(Cập nhật: 19/01/2022)

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 Cập nhật: Ngày 18/1/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố báo cáo quản trị công ty năm 2021. Chi tiết xem ...
(Cập nhật: 18/01/2022)

HHS: CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

HHS: CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH Cập nhật: 30/12/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ  Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin thay đổi số lượng ...
(Cập nhật: 30/12/2021)

HHS: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

HHS: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Ngày: 10/12/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông báo phát hành ...
(Cập nhật: 13/12/2021)

HHS: CBTT TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY

HHS: CBTT TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY Cập nhật: 18/11/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ...
(Cập nhật: 18/11/2021)

HHS: CBTT GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH)

HHS: CBTT GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH) Cập nhật: 29/10/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Giấy xác nhận ...
(Cập nhật: 29/10/2021)

Copyright © 2023 - All Rights Reserved

Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Tỉnh thành : *
Email
Mẫu xe đang quan tâm:
Xe đầu kéo D320 New  
Xe tải thùng  
Xe ben  
Xe trộn bê tông  
Xe khác  
Nhu cầu đóng thùng :
Mui bạt  
Thùng kín Container  
Thùng kín Pallet  
Thùng kín Inox  
Ben  
Bồn trộn  
Khác  
×