CỔ ĐÔNG

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỂN KHAI PH CP TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 16/05/2023)

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm ...
(Cập nhật: 27/04/2023)

HHS: CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY NGÀY 07.04.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về các quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết xem file kèm theo. Trân trọng./. TẢI VĂN ...
(Cập nhật: 07/04/2023)

HHS: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và các tài liệu kèm theo. Chi ...
(Cập nhật: 07/04/2023)

HHS: ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NGÀY 07.04.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết xem file kèm theo. Trân trọng./. TẢI ...
(Cập nhật: 07/04/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN 17.03.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan ngày 17/03/2023. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 17/03/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên ...
(Cập nhật: 14/02/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY 09.01.2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hoạt động đầu tư của Công ty ngày 09/01/2023. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 09/01/2023)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GD CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 30.11.2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch của các bên có liên quan ngày 30/11/2022. Chi tiết xem file đính ...
(Cập nhật: 30/11/2022)

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GD VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN 18.11.2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan ngày 18/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm. Trân ...
(Cập nhật: 18/11/2022)

Copyright © 2023 - All Rights Reserved

Lên đầu trang
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Tỉnh thành : *
Email
Mẫu xe đang quan tâm:
Xe đầu kéo D320 New  
Xe tải thùng  
Xe ben  
Xe trộn bê tông  
Xe khác  
Nhu cầu đóng thùng :
Mui bạt  
Thùng kín Container  
Thùng kín Pallet  
Thùng kín Inox  
Ben  
Bồn trộn  
Khác  
×
Hotline