Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (L11)

Cập nhật: 27/10/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin công bố Điều lệ tổ chức hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11). Chi tiết như file đính kèm.

Tải tài liệu

- dieu le hoat dong hhs l11 ngay 26.10.1520151027142632.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác